Team

Kerstin Kauka

Büroleitung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Finanzbuchhaltung
Telefon: 03 47 71 / 57 9 - 29

E-Mail: Bi7DU5gEdotogi2q@re4Mo4Ka7WE4ye5vE.com

Marlis Ludwar

Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Finanzbuchhaltung
Telefon: 03 47 71 / 57 9 - 14

E-Mail: neZE8VaKuB@LAhoKu2qiKe5Xe9qoc.com

Dagmar Willing

Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung
Telefon: 03 47 71 / 57 9 - 13

E-Mail: KE4debUTEkU6ne7zoG@yAGaNE6XA7FU.com

Antje Erbsmehl

Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Finanzbuchhaltung
Telefon: 03 47 71 / 57 9 - 20

E-Mail: ze7qAXi6fERe@vo7GENinu9qe.com

Steffi Lischke

Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Finanzbuchhaltung
Telefon: 03 47 71 / 57 9 - 15

E-Mail: wu5PoToMU6z@WE3XE5DEpusUb.com

Kerstin Kindinger

allgemeine Verwaltung und Betreuung

Yvonne David

Sekretariat, Buchhaltung
Telefon: 03 47 71 / 57 9 - 10

E-Mail: pa2fEZe2Bi2RU@Tu9BU8Ru2MU.com